Privacy Statement

Privacy verklaring

ENPREST is een adviesbureau voor energie en is gevestigd aan de Steenwijkerweg 7-1 te Marknesse en staat ingeschreven onder KvK nummer KvK 67979513.

ENPREST respecteert de privacy van al haar bezoekers van de website en gebruikers van haar dienstverlening waarvoor het nodig is om gegevens te verzamelen. ENPREST verzamelt, verwerkt en bewaart alleen persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. ENPREST verzamelt persoonsgegevens handmatig.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Alle persoonsgegevens die door de website van ENPREST worden verzameld worden automatisch verzameld wanneer onze website wordt bezocht of handmatig verzameld wanneer er een contactformulier wordt ingevuld. Deze gegevens worden 12 maanden bewaard, waarna ze worden verwijderd. Deze gegevens worden verzameld om verzoeken om informatie te kunnen beantwoorden, of uitvoer te kunnen geven aan de overeenkomst die met ENPREST is gesloten.

Persoonsgegevens

ENPREST verwerkt de volgende persoonsgegevens via de website:

Voornaam en achternaam
Adresgegevens
E-mail adres
IP adres
Gegevens die je browser meestuurt
ENPREST verwerkt de volgende persoonsgegevens om uitvoer te kunnen geven aan de gesloten overeenkomst of in geval van een verzoek tot advies:

Voornaam en achternaam
Adresgegevens
E-mail adres
UN-nummer
Telefoonnummer of mobiel nummer
ENPREST bewaard persoonsgegevens die zijn verkregen doordat er een overeenkomst tot opdracht is afgesloten, gedurende de duur van de overeenkomst en/of gedurende de door de wet gestelde termijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals bijvoorbeeld de belastingwet. ENPREST bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen, waarvoor je persoonsgegevens zijn verzameld, te realiseren

Derden

ENPREST deelt persoonsgegevens niet met derden tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst zoals bij een adviesaanvraag, een informatieverzoek om tarieven etc. of om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting zoals de belastingwet. Bijvoorbeeld bij een adviesaanvraag of informatieverzoek om tarieven worden persoonsgegevens gedeeld met energiemaatschappijen om uitvoer te kunnen geven aan de overeenkomst of aan het informatieverzoek.

Bezoekgegevens en klikgedrag

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Hiermee kan het IP-adres van je computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe je de website gebruikt en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zijn. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van je IP adres overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Het beleid van Google Analytics daaromtrent is als volgt: http://www.google.com/analytics/terms/us.htmlenhttps://www.google.com/policies/privacy/partners/

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om je instellingen en voorkeuren te onthouden. Je kunt deze cookies uitzetten via je browser.

Inzage, correctie, kopie en recht op vergetelheid

Je hebt het recht op inzage, correctie, een kopie en het recht om vergeten te worden. Indien je wenst dat ENPREST niet langer jouw persoonsgegevens bewaard of wil je je inzien welke gegevens ENPREST heeft, kun je een verzoek indienen via info@enprest.nl. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt je ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien je niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden op onderstaand adres:

ENPREST
Steenwijkerweg 7-I
8316RG Marknesse

Beveiligingsmaatregelen

ENPREST maakt gebruik van diverse beveiligingsmaatregelen om jouw persoonsgegevens veilig te stellen. ENPREST maakt gebruik van datacentra die haar servers alleen in Nederlandheeft staan, de website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat, de website van ENPREST encrypt verzamelde gegevens van de website. ENPREST neemt de bescherming van je persoonsgegevens heel serieus en heeft passende maatregelen getroffen, die periodiek worden gecontroleerd en geupdate zodat misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht je nog op- en/of aanmerkingen hebben over de veiligheid van onze website, misbruik van onze website of andere vragen hebben, dan verzoeken wij je die via info@enprest.nl aan ons kenbaar te maken.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.